Skip links

گروه غذایی تحفه  با هدف توسعه بازار عرضه محصولات دریایی در قالب محصولات منجمد، کنسروی و نیز ارایه غذاهای دریایی در گروه های زیر شریک تجاری میپذیرد:

1- نمایندگی  عرضه محصولات منجمدی  و کنسروی تحفه

2- فروشگاه های زنجیره ای عرضه مستقیم  محصولات آبزیان

3- غرفه های عرضه کننده غذاهای دریایی

‌ ‌ ‌ ‌ شبکه پخش‌ ‌ ‌